UK: CMA to undertake retail banking market investigation

https://scamquestra.com/18-informaciya-ob-afere-iz-zagranicy-16.html